VOV1 - CẦN MINH BẠCH TRONG CHÍNH SÁCH CẤM SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG TẠI VIỆT NAM
Với những tính năng ưu việt amiang trắng được coi là loại nguyên liệu đầu vào hữu ích cho hơn 3.000 sản phẩm trong đó có tấm lợp giá rẻ fibro xi măng....
VTV1 - BẢN TIN THỜI SỰ 12H TRƯA NGÀY 08/11/18 VỀ AMIĂNG TRẮNG
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi xem xét đề xuất của một số hiệp hội, doanh nhân, chuyên gia về vấn đề chính...
TH QUỐC HỘI - HỘI NGHỊ GIẢI TRÌNH VỀ SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG
Sáng 3-11, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị giải trình về việc sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam. Tại...