Áp dụng Hoá học xanh tại Việt Nam
Phóng sự của Truyền hình TTXVN về Áp dụng Hoá học xanh tại Việt Nam.
Struggling to find alternative material to AC roof sheet _ National Assemby TV _ 21/11/2019
Struggling to find an alternative material to fiber cement roof sheet _ National Assemby TV _ 21/11/2019 ______ Loay hoay tìm vật liệu thay thế tấm lợp fibro ...
In need of scientific evidences before banning chrysotile _ Vietnam News Agency TV _ 15/11/2019
"In need of scientific evidences before banning chrysotile" report, broadcasted on Vietnam News Agency TV on November 15th 2019. ______ Phóng sự "Cần có ...
Impact of chrysotile on human health _ National Assembly TV _ 20/11/2019
Report on the "Impact of chrysotile on human health" broadcasted on National Assembly TV on November 20th 2019. ______ Phóng sự "Amiang trắng: Ảnh ...
Application of new fiber cement products in Vietnam _ VTC 1 _ 19/11/2019
The Application of new fiber cement products in Vietnam. Program broadcasted by VTC 1 on November 19th 2019. ______ Ứng dụng mới của các loại sản ...
Charity House-giving Ceremony in Yen Bai _ VTV 1 _ 17/11/2019
Charity house-giving ceremony in Yen Bai Province by FM Trading and Dong Anh AC roofsheet. Program broadcasted by VTV 1 on November 17th 2019.
Vietnam - Russia Expo 2019 Opening Ceremony _ National Assembly TV _ 15/11/2019
Vietnam - Russia Expo 2019 Opening Ceremony Program broadcasted on National Assembly TV on November 15th 2019. ______ Chương trình Lễ khai mạc ...
The potential of fiber cement products _ National Assembly TV _ 17/11/2019
"The potential of fiber cement products" Program broadcasted on National Assembly TV on November 17th 2019. ______ Chương trình Triển vọng của loại vật ...
Hot opinion _ VTC1 Report on chrysotile _ November 8th 2019
Chương trình "Nóng dư luận" chủ đề về fibro xi-măng được phát sóng trên VTC1 ngày 8/11/2019 ______ Hot opinion program on VTC1 Report on chrysotile, ...
Vietnam - Russia Expo report _ VTC 1_ November 14th 2019
Nhân kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị đồng thời Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ...
Vietnam - Russia Expo report _ VTV 1_ November 15th 2019
Nhân kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị đồng thời Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ...
Report from Vietnam News Agency on chrysotile
Phóng sự của TTX về amiang trắng phát ngày 15/11/2019. _____ Report from Vietnam News Agency on chrysotile, broadcasted on November 15th 2019.